R 460

拥有完美性价比的可靠轮圈。

 • 建议零售价 € 从€ 43
 • 净重 从 450 g
 • 从$ 59
 • 从CHF 45
产品细节

总览

兼顾轻量化、 宽轮圈和最理想的性价比。 R460轮圈兼容宽车胎, 是公路骑行最可靠的选择。

 • 物料 ALUMINIUM
型号

型号搜寻

简单点选便能找到适合的型号

01

轮圈直径

29" / 700C
02

制动系统

03

孔数

共有 7 个型号符合搜寻条件
全部展开
全部隠藏
Zoom image

R 460 700C 23 mm DB VI

RTR046DPN24S011340
總覽 材質 & 制動介面 尺寸
 • 轮圈直径 29" / 700C
 • 轮圈有效直径 ERD 596 mm
 • 内宽 18 mm
 • 外宽 22 mm
 • 轮圈高度 23 mm
 • 轮圈剖面
  Zoom image
孔數
 • 孔数 24
 • 轮圈辐条孔 Non eyelet
 • 气嘴孔 Presta
包含
 • 包含 -
Zoom image

R 460 700C 23 mm DB VI

RTR046DPN28S011341
     
 • 轮圈直径 29" / 700C
 • 轮圈有效直径 ERD 596 mm
 • 内宽 18 mm
 • 外宽 22 mm
 • 轮圈高度 23 mm
 • 轮圈剖面
  Zoom image
 
 • 孔数 28
 • 轮圈辐条孔 Non eyelet
 • 气嘴孔 Presta
 
 • 包含 -
Zoom image

R 460 700C 23 mm DB VI

RTR046DPN32S011342
     
 • 轮圈直径 29" / 700C
 • 轮圈有效直径 ERD 596 mm
 • 内宽 18 mm
 • 外宽 22 mm
 • 轮圈高度 23 mm
 • 轮圈剖面
  Zoom image
 
 • 孔数 32
 • 轮圈辐条孔 Non eyelet
 • 气嘴孔 Presta
 
 • 包含 -
Zoom image

R 460 700C 23 mm RB VI

RDR046RPN20S011547
     
 • 轮圈直径 29" / 700C
 • 轮圈有效直径 ERD 596 mm
 • 内宽 18 mm
 • 外宽 23 mm
 • 轮圈高度 23 mm
 • 轮圈剖面
  Zoom image
 
 • 孔数 20
 • 轮圈辐条孔 Non eyelet
 • 气嘴孔 Presta
 
 • 包含 -
Zoom image

R 460 700C 23 mm RB VI

RTR046RPN24S011268
     
 • 轮圈直径 29" / 700C
 • 轮圈有效直径 ERD 596 mm
 • 内宽 18 mm
 • 外宽 23 mm
 • 轮圈高度 23 mm
 • 轮圈剖面
  Zoom image
 
 • 孔数 24
 • 轮圈辐条孔 Non eyelet
 • 气嘴孔 Presta
 
 • 包含 -
Zoom image

R 460 700C 23 mm RB VI

RTR046RPN28S011269
     
 • 轮圈直径 29" / 700C
 • 轮圈有效直径 ERD 596 mm
 • 内宽 18 mm
 • 外宽 23 mm
 • 轮圈高度 23 mm
 • 轮圈剖面
  Zoom image
 
 • 孔数 28
 • 轮圈辐条孔 Non eyelet
 • 气嘴孔 Presta
 
 • 包含 -
Zoom image

R 460 700C 23 mm RB VI

RTR046RPN32S011270
     
 • 轮圈直径 29" / 700C
 • 轮圈有效直径 ERD 596 mm
 • 内宽 18 mm
 • 外宽 23 mm
 • 轮圈高度 23 mm
 • 轮圈剖面
  Zoom image
 
 • 孔数 32
 • 轮圈辐条孔 Non eyelet
 • 气嘴孔 Presta
 
 • 包含 -
产品支援
 • 在寻找转换套件、补修零件、技术手册或教学影片吗?请访问我们的产品支援網頁。

 • 在此查找常见问题的帮助和答案。

在此查找常见问题的帮助和答案。