X 412

轻量套接式越野轮圈, 内宽 22.5 mm。

 • 建议零售价 € 从€ 53
 • 净重 从 440 g
 • 从$ 74
 • 从CHF 59
产品细节

总览

专为长途骑乘者而设计的轮圈。 X 412 轮圈经重量优化, 且预留足够的内宽以提供良好的轮胎支撑。 套接式结构与一流性能的高CP值搭配, 让您有足够的钱在下一次百公里骑乘之后举办比萨派对。

 • 物料 ALUMINIUM
型号

型号搜寻

简单点选便能找到适合的型号

01

轮圈直径

02

孔数

共有 4 个型号符合搜寻条件
全部展开
全部隠藏
Zoom image

X 412 27.5 22.5 mm DB VI

RDX04165028S011463
總覽 材質 & 制動介面 尺寸
 • 轮圈直径 27.5" / 650B
 • 轮圈有效直径 ERD 567 mm
 • 内宽 22.5 mm
 • 外宽 27 mm
 • 轮圈高度 18.5 mm
 • 轮圈剖面
  Zoom image
孔數
 • 孔数 28
 • 轮圈辐条孔 Silver eyelet
 • 气嘴孔 Presta
包含
 • 包含 -
Zoom image

X 412 27.5 22.5 mm DB VI

RDX04165032S011464
     
 • 轮圈直径 27.5" / 650B
 • 轮圈有效直径 ERD 567 mm
 • 内宽 22.5 mm
 • 外宽 27 mm
 • 轮圈高度 18.5 mm
 • 轮圈剖面
  Zoom image
 
 • 孔数 32
 • 轮圈辐条孔 Silver eyelet
 • 气嘴孔 Presta
 
 • 包含 -
Zoom image

X 412 29 22.5 mm DB VI

RDX04129S28S011465
     
 • 轮圈直径 29" / 700C
 • 轮圈有效直径 ERD 605 mm
 • 内宽 22.5 mm
 • 外宽 27 mm
 • 轮圈高度 18.5 mm
 • 轮圈剖面
  Zoom image
 
 • 孔数 28
 • 轮圈辐条孔 Silver eyelet
 • 气嘴孔 Presta
 
 • 包含 -
Zoom image

X 412 29 22.5 mm DB VI

RDX04129S32S011466
     
 • 轮圈直径 29" / 700C
 • 轮圈有效直径 ERD 605 mm
 • 内宽 22.5 mm
 • 外宽 27 mm
 • 轮圈高度 18.5 mm
 • 轮圈剖面
  Zoom image
 
 • 孔数 32
 • 轮圈辐条孔 Silver eyelet
 • 气嘴孔 Presta
 
 • 包含 -
产品支援
 • 在寻找转换套件、补修零件、技术手册或教学影片吗?请访问我们的产品支援網頁。

 • 在此查找常见问题的帮助和答案。

在此查找常见问题的帮助和答案。